به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن،  قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر را روز شنبه هفته گذشته در اصفهان ۱۶۱۰۰۰ ریال اعلام شد که تا آخر  همان هفته به ۱۷۸۰۰۰ ریال رسید.  ورق های اهواز و گیلان عرضه قابل استنادی نداشت. ورق های گرم ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز شنبه ۱۳۳۸۷۵ریال قیمت […]