به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن،  قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر را روز شنبه هفته گذشته در اصفهان ۱۶۱۰۰۰ ریال اعلام شد که تا آخر  همان هفته به ۱۷۸۰۰۰ ریال رسید.  ورق های اهواز و گیلان عرضه قابل استنادی نداشت. ورق های گرم ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز شنبه ۱۳۳۸۷۵ریال قیمت داشت تا روز سه شنبه به ۱۵۱۲۵۰ ریال رسید ولی روز چهارشنبه با جو سازی هایی که بازار را آرام کرده بود قیمت به ۱۵۰۳۱۳ ریال افت کرد. ابطال معاملات مبارکه در بورس فلزات باعث بهم ریختن بازار شد و همین امر  انگیزه تقویت این نگاه شد که هفته آینده قیمت ها باز هم رو به بالا خواهد رفت. ورق های اکسین مشابه همین روند را طی کرد میانگین قیمت ورق ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر که ۱۴۸۱۲۵ ریال روز شنبه بود تا سه شنبه به ۱۵۲۳۷۵ ریال رسید، روز چهارشنبه به ۱۵۰۱۲۵ ریال کاهش یافت. 

ورق های کاویان ضخامت ۱۵ تا ۲۵ میلیمتر ۱۳۴۰۰۰ ریال قیمت داشت که روند صعودی خود را حفظ کرد و تا آخر هفته به ۱۳۵۳۳۳ ریال رسید . مساله عرضه ورق توسط کارخانجاتی که اسلب دریافت می کنند در هفته گذشته جدی شد این در حالی است که معاملات مبارکه در بورس فلزات ابطال شد. مبارکه کارخانه مادر صنعت فولاد است ابطال معاملات به مبارکه مربوط نیست اما به نفع این کارخانه است اما کارخانجاتی که با سرمایه بانک یا بخش خصوصی اسلب می خرند و آن را تبدیل به کالا می کنند در صورتی که معاملاتشان در بورس ابطال شود لطمه می بینند این در حالی است که هنوز اسلب در بورس عرضه نشده است تا مشخص شود روند کار به چه شکلی می باشد.  

میانگین قیمت ورق سرد ضخامت ۴۰/۰ تا ۵/۲ روز شنبه ۲۱۶۰۰۰ ریال بود و تا چهارشنبه به ۲۲۸۳۶۴ ریال رسید. بر مبنای قیمت ارز میانگین قیمت ورق سرد هر تن حدود ۹۹۰ دلار ترخیص شده در می آید. از آنجا که تجارت خارجی کشور به علت تحریم ها بسته شده بازار ایران نمی تواند از ورق سرد ۶۰۰ دلاری بهره مند شود در نهایت این به زیان تولید محصولات نهایی می باشد.